2015.01 - Nieuwsbrief dec 2015

2015 was een jaar vol ontwikkelingen; Coöperatie Vederlicht bouwt bevingsveilig; BOUWscoop berekend investeringen in bouwkundig versterken; Ecoquaestor adviseurs helpen bij klimaatdoelen.

logo BOUWscoop

Het jaar zit er bijna weer op. In 2015 hebben we weer diverse opdrachtgevers ondersteund met advies over kosten en baten, milieulasten en energiebesparing. Ook is er veel geleerd over aardbevingsveiligheid en is succesvol het traject van bedrijfsontwikkeling bij VentureLab North afgesloten. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van interessante ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief
- Vele wegen leiden van Kyoto naar Parijs
- ‘Doos’ van piepschuim ideaal voor Groningen
- Bouwtechnische uitdagingen bij aardbevingen
- Feestdagen & jaarwisseling


Vele wegen leiden van Kyoto naar Parijs
EcoQuaestor ecokostenadvies

Solving the energy puzzle
Eind november 2015 vond in Parijs de klimaattop COP21 van de Verenigde Naties plaats. Hier is door 195 landen een nieuw bindend klimaatakkoord getekend als opvolger is van het Kyoto-protocol. Om de opwarming van de aarde te beperken moeten we maatregelen nemen, ook in de bouw, maar welke? Lees het blog van Menno Hartsema over de route die ons kan leiden naar vermindering van CO2-uitstoot.
Als EcoQuaestor adviseur ben ik regelmatig bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Investeren in bestaand vastgoed om energie te besparen of berekenen hoe groot de milieulast is bij het realiseren van een gebouw. Een gebouw verbruikt tijdens de bouw, het gebruik en het onderhoud energie en materiaal. De milieulast van een gebouw bestaat uit schadelijke emissies van productie, transport en verwerking van bouwmaterialen. Wat ook meetelt is de uitputting van grondstoffen. Uitstoot van Kooldioxide (CO2) krijgt hierin veelal de meeste aandacht. Dit geldt voor zowel het berekenen als ook in de media en de politiek.
Lees verder…


‘Doos’ van piepschuim ideaal voor Groningen
Bevingsveilig en energiezuinig

Wandpaneel
Samen met vier zelfstandig ondernemers uit Aduard is BOUWscoop al enige tijd bezig met de ontwikkeling van woningen met een bouwsysteem van EPS (piepschuim). Gezamenlijk hebben wij ons verenigd in de Coöperatie Vederlicht. De Vederlicht woning is comfortbel en zeer energiezuinig. De lichte constructie is goed bestand tegen aardbevingen. Momenteel zijn wij met een onderzoeksubsidie van de NAM bezig met de onderbouwing van de aardbevingsveiligheid. We streven er naar in 2016 de eerste woning te realiseren in de provincie Groningen.
Meer weten van Vederlicht www.vederlicht.house
Volg Vederlicht via LinkedIn TwitterBouwtechnische uitdagingen bij aardbevingen
Stichtingskosten funderingsherstel

veel voorkomende woningtypen
Aardbevingen komen in Nederland voor door gaswinning uit het Groningen-veld. In de bouwsector is er daardoor veel werk te verzetten. Er moet nieuwe kennis worden opgedaan om schade te herstellen, maar ook om toekomstige problemen te voorkomen. Als adviesbureau voor bouwkosten in deze prachtige regio, neemt Menno Hartsema u graag mee in een project van funderingsaanpassing onder bestaande woningen. Lees het artikel uit Kostenmanagement bouw & infra 2015-1 van de Vereniging Nederlandse Bouwkostendeskundigen (NVBK)


Feestdagen & jaarwisseling

Kerstboom
Aan het einde van het jaar zijn wij met de feestdagen er even tussenuit.
Het kantoor is gesloten van 19 december t/m 27 december.
Van 28 december t/m 3 januari zijn wij beperkt bereikbaar.
Vanaf maandag 4 januari 2016 staan wij weer volledig tot uw beschikking.

Wij willen u hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact. Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.

Met vriendelijke groet,
BOUWscoop

Frequenter op de hoogte blijven? Volg ons via

facebook Linkedin Twitter


Heeft u een vraag of wilt dat wij contact opnemen met u, laat uw gegevens achter op onze contactpagina