Netwerk‎ > ‎

Coöperatie Vederlicht UA


deelnemers Vederlicht
Vederlicht_logo
Samen met vier zelfstandig ondernemers uit Aduard heeft BOUWscoop van 2014-2016 bezig gehouden met de ontwikkeling van woningen met een bouwsysteem van EPS (piepschuim). Gezamenlijk hadden wij ons verenigd in de Coöperatie Vederlicht, waarin wij elkaar versterken met ieder zijn eigen kwaliteiten. Wij werkten aan de ontwikkeling van een nieuw bouwconcept vanuit de intrinsieke overtuiging dat het anders kan en ook anders moet. De zorg voor onze omgeving en de behoefte aan werk resulteerde in een creatief concept. De samenwerkingsvorm Coöperatie gaf aan dat we elkaar in de waarde laten en zochten naar versterking in de markt. Nieuwe business modellen en het creëren van meervoudige waarde voor ons en onze omgeving was daarbij het uitgangspunt.
Vanaf 2016 heeft Joyce Kuiken van Eggworks het concept voortgezet en is de Coöperatie beëindigd.
Groninger Meeuw

Het Concept
Met de middelen van nu woningen voor de toekomst bouwen, waaronder grondgebonden sociale woningbouw.

De bouwmethode: seriematig bouwen, met lokale productie in de regio. Lage kosten en beheersbaar transport. De inzet van lokale ondernemers garandeert het stimuleren, het behouden en versterken van werkgelegenheid in Groningen.
Duurzaam: Uitgangspunt voor deze woning is het realiseren van een optimale schil van de woning, een Rc-waarde van 9-10 m2.K/W. De inzet van effectief op elkaar afgestemde (bewezen) installatie techniek, draagt bij aan een aardgas loze woning met een elektra aansluiting voor de terug levering aan het elektriciteitsnet. Aangezien de woning een zeer laag energieverbruik heeft (15kWh/m2), ten gevolge van de hoge isolatiewaarde en de installatietechniek, komt de woning in aanmerking voor het certificaat Passief Huis. Het is een nul-energie woning met een hoog comfortniveau voor de gebruiker, financieel en energetisch.
De toepassing van SIP panelen maakt “de Groninger Meeuw” een lichte constructie, qua massa. De “Groninger Meeuw” is daarmee aardbevingsbestendig. De constructie en wijze van bouwen, maken de woning bestendig tot boven de 0,43 m/s2 PGA.

Resultaat is een woning met een hoog- comfort niveau, veilig voor de bewoner, geen energiekosten en te realiseren in de sociale woningbouw.

Voor het testen van enkele onderdelen van het concept is ondersteuning aangevraagd bij de NAM via de Nieuwbouw Innovatieregeling.

Meer informatie: www.vederlicht.houseVentureLab North logo
VentureLab North

Coöperatie Vederlicht heeft van 2014-2015 gezamenlijk deelgenomen aan VentureLab North en Energy Academy Europe Startup Fastrack. VentureLab North is een wetenschappelijk ondersteund bedrijfsontwikkel traject, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen en de Universiteit van Twente. Met het programma zorgen wij voor meer focus op ons bedrijfsproces en minder op alleen de techniek. Wekelijkse scholing in bedrijfsmatige onderwerpen en persoonlijke coaching zorgen voor meer kennis. Tevens bied het ons een geweldig netwerk met andere ambitieuze ondernemers, kennisinstituten en financiers.