Netwerk

BOUWscoop is een onafhankelijk bouwkosten adviesbureau. Als bedrijf proberen we te innoveren, bij voorkeur niet zelfstandig maar met anderen. BOUWscoop heeft met andere bedrijven verbinding gezocht om met elkaar kennis te delen. Gezamenlijk profiteren we van elkaars kwaliteiten.
 
Bouwprojecteconomie 
Bouwprojecteconomie_logo
Coöperatie Bouwprojecteconomie UA bestaat uit 11 zelfstandige bouwkostenadviesbureaus die gebruik maken van de EcoQuaestor rekenmethodiek. Hiermee kunnen zij voor u milieulasten berekenen gelijktijdig met het bepalen van de bouwkosten. Groot voordeel is dat sturing in het ontwerp al mogelijk is op kosten EN op milieulasten. Een landelijke dekking van EcoQuaestor adviseurs en het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen (NVBK) geven u als klant een meerwaarde.
 
Vederlicht
logo-Vederlicht
Coöperatie Vederlicht bestaat uit vier zelfstandig ondernemers uit Aduard en BOUWscoop uit Groningen. Gezamenlijk hebben wij ons verenigd in de Coöperatie Vederlicht UA, waarin wij elkaar versterken met ieder zijn eigen kwaliteiten. Wij werken aan de ontwikkeling van een nieuw bouwconcept vanuit de intrinsieke overtuiging dat het anders kan en ook anders moet. De zorg voor onze omgeving en de behoefte aan werk resulteert in een creatief concept. Lees meer over ons concept van woningen met een bouwsysteem van EPS (piepschuim).
 
Energiescans
GIS_kaart_voorbeeld
In samenwerking met KAW architecten en adviseurs en GEON bieden wij de mogelijkheid om Energiebeleid visueel te maken. De energiescan kan door gemeenten, grote vastgoed bezitters, zoals corporaties (eventueel in samenwerking) worden gebruikt voor het maken en monitoren van beleid omtrent energiebesparing. Waar zitten de woningen met grote verbruikscijfers en wat kun je zeggen in combinatie van eigendomsvorm, typologie, e.d.. Dit alles gevisualiseerd op kaartmateriaal.
BOUWscoop zorgt voor de verwerking en analyse van de data die wordt gebruikt voor het produceren van het GIS kaartmateriaal.