BOUWscoop‎ > ‎

Bouw Informatie Model – BIM

Het realiseren van bouwwerken vraagt veel disciplines en vakmanschap. Partijen ontwerpen ieder hun eigen onderdeel van het werk. De 3D modellen van de architect, constructeur en installatie adviseurs maken gezamenlijk een BIModel. Het werken met aspect modellen heeft als voordeel dat verantwoordelijkheden helder gescheiden zijn en modelleurs los van elkaar voort kunnen. Bij samenvoeging van de informatie tot een gebouwmodel is het belangrijk te weten of de modellen juist zijn en overlap wordt voorkomen. Hierdoor worden kostbare fouten voorkomen.

SMC vluchtroute
SMC Kwestie wand in wand
Maakbaarheid en juistheid
BOUWscoop kan uw 3D model controleren, zodat het:
 • geen dubbele of overlappende elementen bevat;
 • het maakbaar is, dragende elementen steunen op liggers of kolommen
 • naamgeving en ruimteaanduiding is compleet en eenduidig
 • de kwaliteit van het model verhogen en de samenwerking met andere bouwpartijen bevorderen
Aanvullend kan:
 • een programma van eisen worden getoetst
 • BouwBesluit eisen zoals o.a. vluchtwegen worden gecontroleerd.
SMC model viewer
Clashcontrole – probleem opsporing
Bij het samenvoegen van modellen kunnen problemen worden gesignaleerd. De kwesties worden inzichtelijk gerapporteerd en toegewezen aan een verantwoordelijke partij. Een proces van signalering – oplossen van kwesties – her controle zorgt na verloop voor een compleet en betrouwbaar BIModel. Samenwerking tussen de ontwerpende partijen en BOUWscoop zorgt voor een efficiënt proces. Rapportage gebeurd in pdf en/of in BCF. Hiermee kan met een viewer in 3D de kwestie inzichtelijk worden gemaakt. BCF zorgt ervoor dat de issues direct in je modelleerprogramma kunnen worden getoond en daarna eenvoudig opgelost.

Open BIM
buildingSMART Benelux
BOUWscoop werkt met Solibri Model Checker™. Een uniek BIM kwaliteitsborging systeem. Wij zijn flexibel; modellen gemaakt in ArchiCAD, Revit, Tekla en andere IFC gecertificeerde modelleer gereedschappen kunnen worden gecontroleerd, geanalyseerd of berekend.
De 'open' standaard die gebruikt wordt bij OpenBIM noemen we IFC, een afkorting van 'Industry Foundation Classes'. IFC is bedoeld om modelinformatie uit te wisselen over bijvoorbeeld echte wanden, deuren en ramen met al hun eigenschappen. IFC is een open standaard en beschikbaar voor alle partijen in het bouwproces.

Voor wie?
Meer en meer partijen in de bouwkolom ontdekken de kracht van BIM modellen. De schat aan informatie die in deze (IFC) modellen zit kan BOUWscoop voor u toegankelijk maken:
 • Gebouweigenaren en initiatiefnemers: controleren van ontwerpen aan de hand van de gestelde specificaties (PvE). 
 • Project management: onttrekken van bepalende gegevens en hoeveelheden om het ontwikkelingsproces te ondersteunen. Inzicht krijgen en bijsturen in ontwerpkwaliteit op basis van gestelde eisen en regelgeving.
 • Architecten, bouwkundigen en ingenieurs: verhogen van de kwaliteit van interne en externe bouw informatie modellen in samenspraak met bouwpartners en controle op basis van geldende regelgeving.
 • Bouwondernemingen: onttrekken van bepalende gegevens en hoeveelheden voor de calculatie. Het voorbereiden en plannen van de uitvoering van bouwwerken en bijbehorende onderdelen en het communiceren met co-makers.
 • Leveranciers van bouwmaterialen, staal en prefab constructies: controleren en specificeren van producteisen en verwerken van revisies in ontwikkeling met andere partijen en leveranciers.
 • Facilitair management bureaus: controleren en inventariseren van de levenscycli en onderhoudsbepalende factoren van bouwwerken en hun materialen.
Nieuwsgierig
Bent uw benieuwd wat BIM voor u kan betekenen? Neem contact op met Menno Hartsema (06) 288 85 238, of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie
Solibri Model Checker™

Projecten