Actueel‎ > ‎

Project PIGSinSPACE

Geplaatst 3 dec. 2013 08:10 door Menno Hartsema   [ 11 apr. 2015 08:23 bijgewerkt ]
2013 | Blaricum | gebiedsontwikkeling | prijsvraag

Ruimte voor het varken
Benthe - Bonte Bentheimer

In Nederland leven momenteel 12 miljoen varkens. Ze leven onzichtbaar en dicht opeengepakt in stallen, veelal onder discutabele omstandigheden. De gemiddelde Nederlander ziet om economische redenen zelden een varken ’in het wild’. Toch eten we gemiddeld per persoon zo’n 43 kg varkensvlees per jaar. Wij denken dat een braakliggende terrein zoals de Blaricummermeent een uitgelezen kans biedt om het varken opnieuw onder de aandacht te brengen. PIGS in SPACE wil in deze tijd van verduurzaming laten zien wat ons eigen varken ons kan bieden. Het varken in een nieuw perspectief. Want als we zelf de ruim-te niet gebruiken waarom geven we het dan niet (for pigs sake) terug aan de varkens!
We denken dat het omvangrijke gebied van de Blaricummermeent baat heeft bij een eenvoudig masterplan dat de gehele beschikbare ruimte benut zonder daarbij andere initiatieven in de weg te zitten. PIGS IN SPACE biedt dit concept. In ons plan wordt het terrein in een aantal beheer zones opgedeeld. Allereerst vormt de smalle strook grenzend aan de westzijde een met bomen aangeplante buffer richting de gemeente Huizen. In deze projectenzone van ca. 1,2 ha. kunnen alle mogelijke initiatieven plaats vinden. Het overige gebied wordt beschikbaar gesteld aan het extensief houden van diverse varkensrassen. We denken daarbij aan 50 tot 100 dieren zodat elk varken meer dan voldoende bewegingsruimte heeft De varkens worden regelmatig verweid door het gebied middels hekwerken te zoneren. Daarnaast is er ruimte voor gewassen die hen voedsel leveren en is er ruimte voor andere initiatieven die niet direct in de projectenzone passen of op hun plaats zijn.

Educatorium

Autarkisch bezoekerscentrum

Centraal op het terrein wordt een tijdelijk bezoekerscentrum gesitueerd dat zal fungeren als educatief informatiecentrum en streekrestaurant. Daarnaast biedt het gebouw ruimte aan een kinderboerderij, kan er vergaderd worden en vormt het een schuilplaats voor de varkens. Het bezoekerscentrum is in oppervlakte eenvoudig uitbreidbaar en kan ruimte gaan bieden aan de volgende functies:
• PIG FACTS Educatorium met alle wetenswaardigheden over het varken
• PIG FUN Kinderboerderij
• PIG BUSINESS Vergaderruimte en Farmersmarket
• PIG PUB Local Food Restaurant. High Quality. What you see is what you get!
• PIG VIEW 20 meter hoog uitzichtpunt voor bezoekers en varkensspotters
Het tijdelijke gebouw is demontabel en samengesteld uit zeecontainers, tuinbouwkassen, prefab kanaalplaten, strobalen en steigerbouw elementen. De exploitatie is volledig autarkisch door gebruik te maken van regenwater en waterbehandeling door omgekeerde osmose, het toepassen van een biodiesel-aggregaat en het gebruik van passieve zonnewarmte en PV panelen. Het restaurant betrekt zijn producten van regionale leveranciers. In de kassen en op het land wordt groente en fruit verbouwd, de varkens leveren het vlees. Onze exploitatie opzet laat zien dat een dergelijk project in 5 tot 10 jaar rendabel kan zijn. Het project wordt opgezet als zorgboerderij en wordt ondersteund door een website waarop de verschillende activiteiten gevolgd kunnen worden. Iedereen die dat wil kan een financiële bijdrage leveren door een varken te adopteren. Je kunt het varken volgen op de website maar je kunt natuurlijk ook langs komen om zelf mee te helpen bij PIGS in SPACE. Als je varken een fijn leven heeft gehad en groot en vet is geworden mag je je eigen varkensvlees komen ophalen.

Team BABE wil met deze inzending de gemeente Blaricum inspireren om de vele initiatiefnemers die de laatste jaren een poging hebben gedaan om het varken in Nederland weer ruimte te geven een kans te bieden om hun droom werkelijkheid te laten worden.


TEAM BABE is een gelegenheidsformatie en bestaat uit:
Annette Barelds, zelfstandig architect en werkzaam bij Roeg & Roem
Sjoerd Betten, zelfstandig architect bij Buro Betten en Docent Architectuur en Stedenbouw
Menno Hartsema, bouwkostendeskundige bij BOUWscoop

Bekijk de inzending op: http://www.wachtendland.nl


Facebook Twitter LinkedIn Addthis

Dienstverlening
Opstellen vastgoedexploitatie waarin opgenomen:
- Bouw- en bijkomende kosten bezoekerscentrum op basis van bruto vierkante meters
- Investering van autarkisch gebouw en exploitatie energieopwekking
- Bedrijfswaardebepaling bezoekerscentrum, restaurant en varkenshouderij