Actueel‎ > ‎

Netwerkbijeenkomst NVBK "Conceptenbibliotheek, NEN 2699 en STABU-Bouwbreed”

Geplaatst 15 jun. 2015 02:50 door Menno Hartsema   [ 15 jun. 2015 03:07 bijgewerkt ]
classificatie
Op 28 mei 2015 kwamen de leden van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) samen in Utrecht. De netwerkbijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen staan altijd in het teken van kennis opdoen en daarnaast ook de contacten onderhouden. Ditmaal was het delen van kennis met de bestekdeskundigen ook een onderdeel. Elke techneut en elke discipline hangt zijn of haar werkzaamheden aan een code om deze voor diverse doeleinden te koppelen of sorteren. Vanuit veel disciplines is er een eigen taalgebruik en een eigen codering. Door regelmatige samenwerking tussen partijen ontstaan afspraken over de manier en volgorde van het coderen. Bouwpartijen werkten voorheen op verschillende informatie dragers zoals tekeningen, bestek of berekening. Tegenwoordig is er een steeds grotere mate van samenwerken binnen één gebouw model (BIM). Hierdoor worden we ons steeds meer bewust van de verschillen, maar ook van de raakvlakken van de manier van coderen.

De eerste inleider was Dik Spekkink van de Bouw Informatie Raad (BIR) Hij gaf ons inzicht in de ontwikkelingen van de concepten bibliotheek oftewel CB-NL. De CB-NL wordt geen nieuwe producten- of objectenbibliotheek maar een woordenboek. Het gaat om de ontwikkeling van een uniformerende taal die zorgt voor de verbinding die tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken in staat.
Het woord van de dag dat erbij hoorde was taxonomie. 30 april jl. is de eerste versie overgedragen aan het BIM-loket en nu begint het pas echt. De eerste 5000 concepten zijn aanwezig en te bekijken op de CB-NL viewer.

Vanuit zijn functie in de normcommissie Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen kon Albert Timmerman van RoyalHaskoningDHV ons veel vertellen over de NEN 2699. Als kostendeskundigen werken velen van ons hiermee of gebruiken (een deel) de op NL-SfB gebaseerde codering. Toch wist niet iedereen van het bestaan van een Excel schema dat bij de norm behoort waarin met uitklaptabellen de codering kan worden bekeken en de normatieve en toelichtende teksten kan worden ingezien. De opbouw binnen de NEN 2699 op elementen niveau is vooral zeer geschikt om scenario’s af te wegen bij lifecycle kosten (en baten).

Na twee theoretische inleidingen was het tijd voor wat meer praktijkervaringen van bestekschrijven op basis van elementen. Leo Visser van EGM adviseurs vertelde zijn ervaringen met elementen bestekken en STABU-bouwbreed. De architect en de modelleur denken en werken vanuit elementen hierdoor is de NL-SfB een goede link naar het bouwinformatiemodel (BIM). De NEN 2699 en de elementen bestekmethode van KUBUS sluiten hier goed bij aan. Een andere optie van koppeling van het PVE of beschrijving aan het werk zou kunnen met andere tools zoals Briefbuilder Aandachtspunt blijft: de informatie die je wilt beschrijven is niet altijd getekend en daar mee niet direct aan het 3D tekenwerk te koppelen, hiervoor moet je dan staten opnemen in het model.

NVBK bijeenkomst 28 mei classificatie
Hekkensluiter van de middag was Radboud Baayen van de stichting STABU. Hij hield een enthousiast pleidooi over de nieuwe STABU Bouwbreed. De voormalige STABU² systematiek sluit niet meer aan bij het werken in BIM. Zowel de opbouw van een 3D-model alsmede de manier van contractvorming spelen hierin een rol. De werksoorten zijn niet geschikt om iets te specificeren, maar wel om iets te beschrijven en blijven wel beschikbaar. Na een prestatie gerichte vraag kunnen fabrikanten zelf de specificatie uitschrijven. Verandering is altijd moeilijk en de zaal was sceptisch over de geheel nieuw bedachte codering. Een ding kan ons troosten: “We kunnen tot aan ons pensioen werken aan bouwprocesintegratie”

Alles overziend hebbende, was het een zeer interessante middag met pittige discussie tijdens, maar ook na afloop bij de borrel. En niet altijd dezelfde NVBK koppen, maar ook een goede aanvulling met leden van de BNB.

Door: Menno Hartsema.
Menno Hartsema is lid van NVBK en binnen de vereniging is hij actief in de Communicatie Commissie.

Meer info:
http://public.cbnl.org/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-26992013-nl.htm
http://www.stabu.org/producten/stabu-bouwbreed/
De presentaties van de inleiders kunt u vinden op de website van de NVBK


Facebook Twitter LinkedIn Addthis