Actueel‎ > ‎

Eisen aan milieuprestatie in Bouwbesluit

Geplaatst 21 sep. 2016 08:39 door Menno Hartsema   [ 21 sep. 2016 08:53 bijgewerkt ]
Op 1 juli is de consultatie gestart van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl). Dit besluit maakt onderdeel uit van het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht. Het Bbl bevat de algemene rijksregels voor bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken. Het Bbl bevat regels die afkomstig zijn uit o.a. de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. De meest opvallende aanpassingen die worden voorgesteld zijn het vervallen van de meeste bruikbaarheidseisen en het stellen van een grenswaarde voor de milieuprestatie MPG.
grafiek schaduwprijzen MPG
bron: Movares Rapportage MPG Definitief 23 juni 2014 / Proj.nr. RM001844
In 2012 waren de regels voor het maken van een milieuprestatieberekening al opgenomen in het bouwbesluit, echter zonder eisen aan de uitkomst van de berekening. Het stellen van een maximale schaduwprijs van €1,00/m2 BVO is nog geen zware eis, maar het is een begin.
Een EcoQuaestor adviseur kan gelijktijdig met het bepalen van de bouwkosten ook de ecokosten uitrekenen. Deze uitkomsten kunnen worden uitgedrukt in een schaduwprijs voor de omgevingsvergunning.

Gehele tekst van concept Bbl:

Internetconsultatie Omgevingswet | besluit bouwwerken leefomgeving


Facebook Twitter LinkedIn Addthis