Actueel‎ > ‎

2013.05.30 Voor wat het waard is, Asset Valuation

Geplaatst 3 jun. 2013 07:09 door Menno Hartsema   [ 15 sep. 2014 11:43 bijgewerkt ]
huizenprijzen
Kosten Koper, Een reconstructie van twintig jaar stijgende huizenprijzen | afbeelding: Fabrique
Als bouwkostendeskundige weten we goed te bepalen wat de kosten zijn van een gebouw. Maar welke waarde genereert een gebouw? Tijdens de netwerkbijeenkomst van de NVBK en DACE werd duidelijk dat er verschillen, maar ook overeenkomsten zijn 
 in waardebepaling tussen verschillende sectoren. Zo is Asset Valuation in de procesindustrie gericht op het inbeeld brengen van de daadwerkelijk bruikbare fabrieksinstallatie. De waardering vindt voornamelijk plaats op boekwaarde en vervangingswaarde. Commercieel vastgoed (utiliteitsbouw) werd voorheen voornamelijk gewaardeerd op basis van 10x de verhuurinkomsten. Sinds de crisis op de kantorenmarkt is dit niet meer geschikt. Leegstand is een belangrijke invloed factor op de waarde van het object. Andere waarde bepalingsmethodes zoals vergelijk met ander vastgoed, DCF of NCW waarde bepalingen zijn dan nodig. In de Infrastructuur doet men ook aan Asset Valuation als b.v. eigenaar van een industrieterrein. Ook hier is de waarde bepaling gericht op het bruikbaar. Welke technische investeringen moeten er worden gedaan om het terrein zijn waarde te laten behouden en wat kan het in goede staat aan verhuur opbrengen.
De woningbouw tot slot kent net als bij ander vastgoed meerdere waarde bepalingsmethoden. Door de verschillende deelnemers (corporaties, commerciële verhuurders, beleggers, eigenaar/bewoners) is dit een complexe sector. Bij huurwoningen zie je dat beleggers kijken naar de beleggingswaarde en veelal de daadwerkelijke inkomsten ondergeschikt vinden. Bij sociale huurwoningen wordt gewaardeerd o.b.v. de netto contante waarde (NCW) van de huur. Echter resulteert dit bij een lage huur altijd in een onrendabele top (ORT) die varieert van 40.000 tot soms 70.000 per woning. Iets wat in deze sector gebruikelijk is en daarmee onderdeel van de waarde wordt. Koopwoningen daartegen worden alleen gewaardeerd door vergelijk van andere objecten. Daarmee wordt hun waarde puur bepaald door de vraag uit de markt. Vroeger was bij nieuwbouw de kostprijs een goede vergelijking, maar deze is in de huidige markt vaak hoger dan de waarde, omdat grondprijzen door marktwerking enorm zijn gestegen.
Meer info Kosten Koper, Een reconstructie van twintig jaar stijgende huizenprijzen, rapport commissie Huizenprijzen Tweede kamer (echt een aanrader voor de animaties en keuzevrijheid van informatie details) http://www.huizenprijzen.tweedekamer.nl 

netwerkbijeenkomst NVBK en DACE, 30 mei 2013


Facebook Twitter Linkedin More...

BOUWscoop kan u helpen met waardebepaling van uw vastgoed, door de bouwkosten te bepalen, de huurinkomsten te berekenen in een exploitatie of vergelijk met andere objecten te doen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Toevoeging 18-2013
De aanbevelingen in het rapport 'Kosten Koper' van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen sluiten aan bij de maatregelen voor de woningmarkt die door het kabinet in gang zijn gezet. Dat schrijft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in de reactie op het rapport, dat hij namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Lees hier de volledige brief http://bit.ly/GXmhJi